Lietuvių kalbos programa skirta 10-12 klasių moksleiviams mokytis taisyklingo žodžių kirčiavimo. Programą sudaro daugiau nei 9000 žodžių. Integruota kontrolinės apklausos programa leidžia pilnavertiškai patikrinti pamokos metu įgytas žinias.
Bendrasis ugdymas
Klasės: 9-10 kl., 11-12 kl.
Dalykai: Lietuvių kalba (gimtoji), Lietuvių kalba ir literatūra
Turinio apimtis: 2: pamoka, pamokų ciklas
Mokymosi ištekliaus tipas: taikomoji programa, vertinimas (atestavimas), pratybos, praktinė užduotis
Reikšminiai žodžiai: Lietuvių kalba, kirčiavimas
Kalba: lietuvių
Platintojas:
Antanas Pakerys
Snieguolė Daniūnienė
Licencija: bync
Mokama: Nemokama