Vilniaus gimnazijų inicijuoto projekto metu buvo sukurta interaktyvių kompiuterinių mokymosi objektų, skirtų istorijos pamokoms. Daugialypės terpės pagrindu sukurti interaktyvūs mokymosi objektai atitinka Bendrąsias programas, taigi yra tinkami ir vidurinių mokyklų 9–12 kl. Visos pamokos patalpintos leistuve, turinčiame interaktyvios lentos funkcijas: galima padidinti ar sumažinti vaizdą, uždengti dalį ekrano, interaktyviu pieštuku pridėti pastabas, pridėti rodykles, pastumti vaizdą, rodyti visame ekrane. Kiekvienam mokymosi objektui yra parengtos metodinės rekomendacijos.
Bendrasis ugdymas
Klasės: 9-10 kl., 11-12 kl.
Dalykai: Lietuvių kalba (gimtoji), Matematika, Biologija, Chemija, Fizika, Istorija, Lietuvių kalba ir literatūra, Gamtamokslinis ugdymas
Turinio apimtis: 3: kursas, modulis
Mokymosi ištekliaus tipas: mokymosi svetainė
Reikšminiai žodžiai: mokymosi objektai, gimnazijos klasėms, biologija, chemija, fizika, istorija, lietuvių kalba, matematika, metodinės rekomendacijos
Kalba: lietuvių
Platintojas:
Adomo Mickevičiaus gimnazija
Licencija: bynd
Mokama: Nemokama