Mokymosi objektas „Ką mergaitei daryti?“ skirtas 9–12 metų amžiaus mergaitėms mokytis asmens higienos. „Mėtiniai sausainiukai“ ir „Uogų pyragėliai“ – tai įgarsinti ir iliustruoti receptai, kaip pasigaminti skanumynų. Šie mokymo objektai suskaidyti į veiklos etapus atspindinčias dalis, kurias sudaro paveikslėliai, nurodantys, ko reikės tame darbo etape, simboliai, užrašai po paveikslėliais ir simboliais, veiklos aprašymai ir atliekamų veiksmų nuotraukos. „Mieguistas ūkininkas“ – pasakojimas apie tingų ūkininką, kurį ryte iš lovos veltui stengiasi prikelti jo ūkio naminiai gyvuliai. Naminiams gyvuliams pažinti ir jų balsams pamėgdžioti skirtas mokymosi objektas „Gyvūnų garsai“. „Garsų safaris“ supažindina su šiltųjų kraštų gyvūnais – jų išvaizda ir „balsais“. Mokymosi objektas „Raidės“ skirtas atpažinti priebalses p ir b, lavinti jų tarimą. Mokinio užduotis – įrašyti trūkstamą žodžio raidę. Naudojantis šiomis priemonėmis lavinamas mokinių regimasis ir girdimasis suvokimas. Šios priemonės gali būti naudojamos mokytojų, specialiųjų pedagogų, logopedų, surdopedagogų, tiflopedagogų, dirbančių su specialiųjų ugdymo(si) poreikių (specifinių pažinimo, klausos, regos sutrikimų) turinčiais mokiniais.
Vaikų su spec. poreikiais ugdymas
Klasės: 3-4 kl., 5-6 kl.
Dalykai: Lietuvių kalba (gimtoji), Technologijos
Turinio apimtis: 3: kursas, modulis
Mokymosi ištekliaus tipas: demonstracija, edukacinis žaidimas, garsas, vaizdas, paveikslas
Reikšminiai žodžiai: receptai, mergaitėms, priebalsės, regimas suvokimas, girdimas suvokimas, specialiųjų poreikių vaikams, užduotys
Kalba: lietuvių
Platintojas:
Švietimo plėtotės centras
Licencija: bynd
Mokama: Nemokama