Edukacinio žaidimo forma parengtas pateikčių rinkinys, spalvų skyrimo, jų pavadinimų mokymui, vaiko kalbos ugdymui
Vaikų su spec. poreikiais ugdymas
Klasės: 1-2 kl.
Dalykai: Pasaulio pažinimas
Turinio apimtis: 2: pamoka, pamokų ciklas
Mokymosi ištekliaus tipas: edukacinis žaidimas
Reikšminiai žodžiai: spalvos, spalvų pavadinimai, logopedinės pratybos, specialusis ugdymas, pateiktys
Kalba: lietuvių
Platintojas:
Audronė Neniškytė
Licencija: byncsa
Mokama: Nemokama