Kompiuterinė programa „Lietuvos paukščiai“ – mokymo, mokymosi priemonė, sukurta atsižvelgiant į Išsilavinimo standartų reikalavimus. Ji padeda mokiniui tobulinti biologijos žinias ir gebėjimus. Kompiuterinėje programoje „Lietuvos paukščiai“ yra konkrečių paukščių nuotraukų, gyvūnų aprašymas (sandara, ypatybės, dauginimasis, gyvenamoji vieta), balsai. Išmokus teoriją, galima pasitikrinti, ar gerai susipažinta su paukščių balsais. Mokymo, mokymosi priemonė naudojama 8 kl. mokant biologijos temą „Plunksnuoti skrajūnai“. Programą galima naudoti įvadinėje pamokos dalyje (norint sudominti mokinius). Taip pat galima naudoti įtvirtinant pamoką (tiktų savarankiškiems darbams atlikti). Ši programa naudojama mokytis besiruošiant biologijos olimpiadai bei atliekant užduotis per papildomo ugdymo pamokas.
Bendrasis ugdymas
Klasės: 7-8 kl.
Dalykai: Gamtamokslinis ugdymas
Turinio apimtis: 2: pamoka, pamokų ciklas
Mokymosi ištekliaus tipas: enciklopedinis šaltinis
Reikšminiai žodžiai: Lietuvos paukščiai, paukščių įvairovė, paukščių balsai
Kalba: lietuvių
Platintojas:
ITC
Licencija: bynd
Mokama: Nemokama