Skaitmeninė muzikinė mokymo(si) priemonė, kurios personažas maestro Mažasis Mocartas bendrauja su mokiniu, moko kurti muziką ir groja įvairiais instrumentais. Mažajam Mocartui akompanuoja grupė linksmų muzikantų. Šią priemonę sudaro dvi dalys: melodijos kūrimas ir grojimas. Mokinių dėmesį patraukia nuotaikinga trimatė aplinka, galimybės savarankiškai kurti, išsaugoti ir groti savo sukurtas melodijas, pasirinkti ir derinti muzikos instrumentus, keisti melodijų tempą ir akompanimentų ritmą, įvairus natų grafinis vaizdavimas. Priemonė skirta jaunesniojo mokyklinio amžiaus, taip pat turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams.
Ikimokyklinis ugdymas, Vaikų su spec. poreikiais ugdymas, Bendrasis ugdymas
Klasės: 1-2 kl., 3-4 kl.
Dalykai: Muzika
Turinio apimtis: 3: kursas, modulis
Mokymosi ištekliaus tipas: įrankis, taikomoji programa, edukacinis žaidimas, popamokinė veikla (neformalusis ugdymas), pratybos, praktinė užduotis
Reikšminiai žodžiai: Muzika, Natos, Dermė, Ritmas, Komponavimas, Metras, Penklinė
Kalba: lietuvių
Platintojas:
Ugdymo plėtotės centras
Licencija: byncnd
Mokama: Nemokama