Siaurinti paiešką

Ieškoti Išvalyti
Kalba
Ieškoti Išvalyti
Daugkartinio naudojimo išteklius
Ieškoti Išvalyti
Mokymosi ištekliaus tipas
Ieškoti Išvalyti
Švietimo kontekstas
Ieškoti Išvalyti
Lokalus
Ieškoti Išvalyti
Valstybės lėšomis
Ieškoti Išvalyti
Bendrojo ugdymo mokomieji dalykai
Ieškoti Išvalyti
Klasės
Ieškoti Išvalyti
Veiklos sritys

Rasti objektai

Iš viso mokymosi objektų, atitinkančių kriterijus: 418
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_760.png


Peržiūrėta: 189
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 7-8 kl.

MS PowerPoint programa paruoštas integruotos etnolkutlūros, informacinių technologijų, technologijų programos pristatymas. Tikslai, uždaviniai. Pateikiama mokinių kūryba. Darbas pristatytas projekto „Proveržis“ metu.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1559

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_744.png


Peržiūrėta: 385
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 5-6 kl., 7-8 kl.

Temos - medžiagos, reikalingos organizmams.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1532

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_743.png


Peržiūrėta: 427
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 5-6 kl., 7-8 kl.

Integruota biologijos ir IT pamoka.Temos

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1530

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_758.png


Peržiūrėta: 229
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 5-6 kl., 7-8 kl.

Integruota biologijos ir IT pamoka. Pamokos tikslas - susipažinti su organinėmis medžiagomis, organinių medžiagų struktūriniais vienetais, jų reikšme organizmui. Projektas.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1529

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_743.png


Peržiūrėta: 72
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis

Projekto demonstracija.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1512

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_758.png


Peržiūrėta: 44
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis

Ilgalaikis projektas.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1511

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_758.png


Peržiūrėta: 144
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 7-8 kl.

Pamokos planas skirtas dviejų narių sumos kvadrato ir skirtumo kvadrato formulėms išmokti taikyti. Lentoje pateikia du pavyzdžius, kaip dvinaris dauginamas iš dvinario. Suformuluoja taisykles. Tuomet mokinius suskirsto į grupes po 2-3 ir supažindina su darbu prie kompiuterio. Pateikiamos užduotis: iš pateiktų geometrinių figūrų mokiniai turi sudėlioti greitos daugybos formules; iš piešimo įrankių juostoje esančių įvairių figūrų nubraižyti žmogeliukus, iš jų sudaryti greitos daugybos formules, jas atspausdinti. Autorė Rasa Vitkevičienė. Projektas „Proveržis“.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1505

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_761.png


Peržiūrėta: 98
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 7-8 kl.

Pateikiamas projekto aprašymas. Projektas skirtas supažinti su matematikos įdomybėmis, istorija bei aktualijomis; ieškoti ir efektyviai pateikti naują informaciją, neįeinančią į mokymo programas; integruoti įvairių dalykų žinias; mokytis rinkti, atsirinkti bei sisteminti informaciją, formuoti loginį mąstymą, sugebėjimą suprantamai, trumpai ir aiškiai dėstyti mintis; ugdyti estetinį jausmą; ugdyti praktinius gebėjimus gyventi informacinėje visuomenėje; ugdyti atsakomybės, savarankiškumo jausmą; mokyti įsivertinti savo darbą ir jo rezultatus. Prejekto rezultatas: sukurtas laikraštis „Matematukas“.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1492

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_762.png


Peržiūrėta: 62
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 7-8 kl.

Pateiktas sumaketuotas laikraštis „Matematukas“. Tai projekto „Matematinis laikraštis „Matematukas““ rezultatas.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1491

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti
../img/piktogramos/mo_tipo_piktograma_757.png


Peržiūrėta: 33
Komentarai: 0
Vertinti
Komentuoti
Dalintis
Klasės: 9-10 kl.

Pavyzdyje iliustruojama, kaip sudaryti algoritmą, skaičiuojantį masyvo elementų reikšmes, jų vidurkį bei kiekį narių, didesnių už vidurkį.

Daugiau

Vertinti

Vertinti gali tik prisijungę vartotojai.

Komentarai

Komentarų nėra

Komentuoti

Komentuoti gali tik prisijungę vartotojai.

Pasidalinti

Nuoroda: http://lom.emokykla.lt/public/object_view.php?object_id=1014

El. paštas

Pranešimas

Atšaukti